REGULAMIN I WARUNKI UŻYTKOWANIA


Regulamin i warunki użytkowania

Wersja 02/2017

Aktualizacja 15/03/2017

Obowiązuje od 15/03/2017

Proszę przeczytać poniższy regulamin i warunki użytkowania uważnie zanim rozpoczniesz korzystanie ze strony Kasyno.pl oraz serwisów dostarczanych przez Co-Gaming Ltd. Korzystanie z powyższych oznacza akceptację regulaminu i warunków użytkowania. Jeżeli się z tym nie zgadzasz prosimy o nie rozpoczynanie użytkowania strony i serwisów Co-Gaming Ltd..

1. OGÓLNE
1.1 Wszelakie prawne zobowiązania powstają pomiędzy Tobą (zdefiniowanym w umowie, jako "Ty" lub "gracz") oraz Co-Gaming Ltd (Kasyno.pl) zlokalizowanym na Malcie w biurze at Ground Floor and Level 1, Forth Mansions, Ta’ Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex, XBX 1027, Malta (Zarejestrowanym pod numerem C 47444).

The Net-Ent Casino dostarczające gry dla Co-Gaming Ltd jest licencjonowane i regulowane przez reprezentujący rząd Malta Gaming Authority (MGA). Licencja została wydana 13 października 2011, pod numerem MGA/CL1/619/2009.

Microgaming Casino dostarczające gry dla Co-Gaming Ltd jest licencjonowane i regulowane przez reprezentujący rząd Malta Gaming Authority (MGA). Licencja została wydana 8 listopada 2011, pod numerem MGA/CL1/773/2011.

Play’n Go Casino Casino dostarczające gry dla Co-Gaming Ltd jest licencjonowane i regulowane przez reprezentujący rząd Malty Gaming Authority (MGA). Licencja została wydana 9 maja 2014, pod numerem MGA/CL1/964/2014.

Evolution Live Casino dostarczające gry dla Co-Gaming Ltd jest licencjonowane i regulowane przez reprezentujący rząd Malta Gaming Authority (MGA). Licencja została wydana 3 lipca 2014, pod numerem MGA/CL1/877/2013.

The Yggdrasil Casino dostarczające gry dla Co-Gaming Ltd jest licencjonowane i regulowane przez reprezentujący rząd Malta Gaming Authority (MGA). Licencja została wydana 5 maja 2015, pod numerem MGA/CL1/1058/2014.

The Betsoft Casino dostarczające gry dla Co-Gaming Ltd jest licencjonowane i regulowane przez reprezentujący rząd Malta Gaming Authority (MGA). Licencja została wydana 7 lipca 2015, pod numerem MGA/CL1/1057/2014.

Gry z Games OS Casino, the Playtech Casino, the NolimitCity Casino są dostarczane przez Come On Curacao N.V. licencjonowaną i regulowaną przez reprezentujący rząd Antyli Holenderskich Antillephone Services N.V.

The NYX Interactive Casino dostarczające gry dla Co-Gaming Ltd jest licencjonowane i regulowane przez reprezentujący rząd Malta Gaming Authority (MGA). Licencja została wydana 03 marca 2017, pod numerem MGA/CL1/1310/2017.

The Thunderkick Casino dostarczajace gry dla Co-Gaming Ltd jest licencjonowane i regulowane przez reprezentujacy rzad Malta Gaming Authority (MGA). Licencja zostala wydana 24 wrzesnia 2015, pod numerem MGA/CL1/1094/2015.

The Relax Casino dostarczajace gry dla Co-Gaming Ltd jest licencjonowane i regulowane przez reprezentujacy rzad Malta Gaming Authority (MGA). Licencja zostala wydana 24 wrzesnia 2015, pod numerem MGA/CL1/1094/2015.

WMS Casino posiada licencję w kategorii Alderney Category 2 Associate Certificate number 136 C2A (Jadestone Networks).

1.2 Kasyno.pl jest operatorem strony www.Kasyno.pl (zwanej "stroną"). Zobowiązania prawne pomiędzy graczem a Kasyno.pl, korzystanie z gier i serwisów znajdujących się na stronie oraz inne są regulowane przez niniejszy Regulamin i Warunki Użytkowania.

1.3 Gra na Kasyno.pl jest dozwolona wyłącznie dla osób w wieku, który jest dopuszczalny w jurysdykcji prawnej, w której aktualnie przebywają. Pod żadnym pozorem nie może to być jednak mniej niż 18 lat. Wszystkie środki wpłacone bądź wygrane przez niepełnoletnich zostaną przekazane MGA.

1.4 Gracz przyjmuje do wiadomości, że wszystkie gry i usługi oferowane przez Kasyno.pl mają charakter wyłącznie rozrywkowy. Jakiekolwiek wykorzystanie ich do innych celów jest niedozwolone.

1.5 Rejestrując się na Kasyno.pl w pełni zgadzasz się z zapisami Regulaminu I Warunków Użytkowania oraz rozumiesz swoje prawa i zobowiązania z niego wynikające. Jeżeli nie jesteś pewien, co do znaczenia zapisów regulaminu doradzamy abyś nie rejestrował się na Kasyno.pl. Nadrzędną wersją regulaminu jest wersja angielska i w przypadku jakichkolwiek różnic wynikających z tłumaczeń to jej zapisy będą wiążące.

1.6 Kasyno.pl rezerwuje prawo do zmiany lub modyfikacji rego regulamin według własnego rozeznania. Wyłącznie w gestii Kasyno.pl leży decyzja o poinformowaniu o takich zmianach. Wyjątek stanowią zmiany prowadzące do ograniczenia aktualnych praw i przywyliejów użytkowników, w przypadku których, Kasyno.pl zobowiązany jest poinfomormować graczy. Jeśli nie zgodzisz się z tymi zmianiami, nie będziesz miał prawa korzystać dalej z serwisów oferowanych przez Kasyno.pl.

1.7 Tytuły rozdziałów niniejszego regulaminu nie są częścią wiążącą regulaminu i zostały wprowadzone wyłącznie w celach referencyjnych.

2.KORZYSTANIE ZE STRONY I SERWISÓW
Rejestracja
2.1 W celu korzystania z gier i serwisów Kasyno.pl gracz musi osobiście otworzyć konto. Dozwolone jest posiadanie tylko jednego konta. Kasyno.pl zastrzega prawo do odmowy otwarcia konta bez podania przyczyn.

2.2 Posiadanie wielu kont połączonych tym samym urządzeniem/adresem/numere IP nie jest dozwolone. W przypadku takich sytuacji konta mogą zostać zamknięte a zgromadzone na nich środki przepadną bezpowrotnie.

2.3 Każdy otwierający konto zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych informacji. W innym przypadku konto może nie zostać otwarte. Jeżeli konto już istnieje zostanie zamknięte przez Kasyno.pl

2.4 Po rejestracji w Kasyno.pl gracz może grać dla zabawy (tzw. fun money) lub na prawdziwe pieniądze.

2.5 Natychmiast po rejestracji gracz otrzymuje e-mail weryfikacyjny. Weryfikacja jest kompletna po wykonaniu czynności opisanych w e-mailu.

Kasyno.pl oferuje również możliwość weryfikacji numeru telefonu. Weryfikacja jest kompletna po wprowadzeniu kodu PIN w panelu gracza.

2.6 Gracz ma wgląd w swoje dane osobowe w każdej chwili. Jest również zobowiązany do uaktualniania ich w miarę konieczności. Dział Wsparcia może w każdej chwili poprosić o przesłanie dokumentów będących dowodem nowych zmian.

2.7 Podczas rejestracji gracz musi zdefiniować nazwę użytkownika oraz hasło. Nazwa użytkownika musi składać się z 5-16 znaków. Hasło z 5-15 znaków i zawierać litery, cyfry oraz znaki specjalne. Gracz musi zawsze korzystać ze strony korzystając ze swojego konta. Nie wolno udostępniać konto gry osobom trzecim.

2.8 Gracz jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich danych logowania. W przypadku podejrzenia wykorzystania konta przez osoby trzecie, gracz jest zobowiązany natychmiastowo powiadomić Kasyno.pl. Wszystkie akcje wykonane za pomocą konta gracza są uznawane za wykonane przez gracza. Kasyno.pl nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z konta przez osoby trzecie.

Konto gracza
2.9 Konto gracza może mieć następujący status:

Otwarte: Konto może zostać otwarte wyłącznie przez gracza i pozostanie w takim stanie dopóki gracz nie zdecyduje inaczej lub zamknięcie konta nie nastąpi ze strony Kasyno.pl.

Zamknięte: Konto gracza może zostać zamknięte przez gracza (Zobacz sekcję 3.2) lub przez Kasyno.pl zgodnie z postanowieniami Regulaminu i Warunków Użytkowania.

Wpłaty i wypłaty
2.10 Wszystkie transakcje związane z kontem Kasyno.pl muszą odbywać się w formie bezgotówkowej.

2.11 Kasyno.pl oferuje wiele możliwości depozytów i wypłat z konta gracza. Szczegółowe i aktualne informacje są zawsze dostępne na stronie kasjera. Informacje nie uwzględniają potencjalnych opłat po stronie Twojego banku.

2.12 Kasyno.pl korzysta z firm zewnętrznych w celu przetwarzania operacji depozytów i wypłat.

2.13 Depozyty posiadają wymogi obrotu. W związku z tym, minimalny wymóg obrotu to obrócenie kwoty depozytu raz przed jej wypłaceniem.

2.14 Kasyno.pl nie przyjmie zakładów na kwotę przekraczającą ilość dostępnych środków gracza. Kasyno.pl zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zakładu lub nałożenia limitów kwot bez podania przyczyny. Kasyno.pl nie udziela pożyczek. Stan konta gracza nie podlega oprocentowaniu. Gracze nie mogą przekazywać środków pomiędzy kontami ani dysponować nimi poza stroną Kasyno.pl.

2.15 Kasyno.pl monitoruje wszystkie transakcje finansowe. Wszystkie zakłady są wiążące nawet w przypadku wystąpienia po stronie gracza problemów zewnętrznych niespowodowanych przez Kasyno.pl. Wszystkie wygrane wypłacane są na konto gracza. W przypadku anulowania zakładów, środki zostaną zwrócone na konto gracza.

2.16 W przypadku, gdy zaksięgowany depozyt zostanie następnie odrzucony przez organizację finansową lub nie zostanie zrealizowany z winy gracza poprawnie Kasyno.pl rezerwuje sobie prawo do czasowego zablokowania konta do momentu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

2.17 Gracze mogą zostać poproszeni o dostarczenie wymaganych dokumentów w momencie zlecenia wypłaty z konta Kasyno.pl. Dołożymy wszelkich starań, aby zostały one przetworzone w ciągu 24 godzin od ich dostarczenia. Kasyno.pl zastrzega prawo do odmówienia wypłaty lub zażądania dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wypłat oraz walki z przestępczością zorganizowaną i praniem brudnych pieniędzy. Minimalna kwoty wypłaty to €20.

2.18 Kasyno.pl rezerwuje prawo do zarządania dokumentów koniecznych do weryfikacji w każdym momencie oraz zastrzega prawo do zablokowania konta gracza do momentu otrzymania wymaganych dokumentów. Kasyno.pl obowiązują przepisy wymagającej dodatkowej weryfikacji każdego gracza, który wypłacił łącznie ponad €2200. Każdy z tych graczy proszony jest o dostarczenie dokumentów potwierdzających dane osobowe. W przypadku dostarczenia fałszywych lub nieprawidłowych dokumentów konto gracza może zostać zamknięte permanentnie zgodnie z wymaganiami prawnymi Malty.

2.19 W przypadku zamknięcia konta przez gracza wszystkie środki finansowe nieobjęte wymogiem obrotu bonusy zostaną zwrócone na konto bankowe gracza.

2.20 Kasyno.pl aktywnie zwalcza proceder prania pieniędzy. Wszystkie wypłaty mogą być zlecone wyłącznie na konta, z których nastąpiła wcześniej wpłata.

2.21 W przypadku wypłat na konto bankowe, gracz może zostać poproszony o dostarczenie kopii wyciągu, która uwzględnia;
Widoczne imię i nazwisko zgodne z danymi właściciela konta Kasyno.pl
Numer konta i logo banku

2.22 Obowiązek dostarczenia poprawnych i aktualnych informacji niezbędnych do wykonania przelewu bankowego spoczywa po stronie gracza.

2.23 Kasyno.pl akceptuje depozyty w różnych walutach. Podczas rejestracji zostaniesz poproszony o wybranie waluty swojego konta Kasyno.pl. Po jej zakończeniu zmiana waluty nie będzie już możliwa.
Wszystkie depozyty dokonane w innej walucie będą przewalutowane po kursie obsługującego nas banku.

Podczas przewalutowania mogą wystąpić minimalne rozbieżności związane z przewidywaną i rzeczywistą wartością przewalutowania wynikające z dynamiki kursów walut.

2.24 Przelewanie pieniędzy pomiędzy kontami graczy nie jest dozwolone.

Pranie pieniędzy i koluzja
2.25 Wszystkie transakcje są monitorowane przez wykwalifikowany personel pod kątem prania brudnych pieniędzy. Zabronione jest deponowanie pieniędzy pochodzących z nielegalnej działalności. Wszystkie podejrzane transakcje są przekazywane odpowiednim organom rządowym zajmującym się walką z praniem brudnych pieniędzy.

2.26 Kasyno.pl ściśle zabrania nielegalnej współpracy pomiędzy graczami oraz wykorzystywania programów zewnętrznych wpływających na wynik oferowanych gier w jakikolwiek sposób.

Bonusy

Wersja 03-2016

Oostatnia aktualizacja 18/10/2016

2.27 Wszystkie bonusy przyznawane przez Kasyno.pl muszą zostać wykorzystane na grę i nie mogą zostać wypłacone, dopóki nie zostaną spełnione indywidualne dla każdego bonusu warunki obrotu.

2.28 Gracz oświadcza, że jest świadom istnienia dodatkowych warunków promocyjnych w przypadku określonych promocji, bonusów oraz ofert specjalnych. W takich sytuacjach będą one wyszczególnione w opisach tych ofert oraz odrębnych regulaminach wybranych promocji.

2.29 Wszystkie bonusy posiadają termin ważności. W przypadku nie spełnienia wymagań obrotu w terminie Kasyno.pl zastrzega sobie możliwość anulowania bonusu i usunięcia kwoty bonusowej z konta.

2.30 Kasyno.pl rezerwuje sobie prawo do anulowania lub zmiany ofert promocyjnych w każdej chwili .

2.31 Po przystapieniu do wybranej promocji gracz moze otrzymac od Kasyno.pl srodki finansowe na konto. Srodki bonusowe przyznane w ten sposób, a takze pieniadze wplacone przez gracza w celu aktywowania tego bonusu zostana oznaczone, jako przynalezne do danej oferty bonusowej. Srodki te beda mogly byc wykorzystane jedynie w grach i produktach zdefiniowanych w regulaminie bonusu. Bonus bedzie uwalniany w miare gry na prawdziwe pieniadze na wymienionych grach i produktach.

2.32 Gracz ma prawo anulować samodzielnie każdy bonus przypisany do jego konta. W takiej sytuacji wszystkie wygrane powstałe w wyniku korzystania z bonusu również zostaną anulowane.

2.33 Jeden bonus może zostać wykorzystany przez jedno gospodarstwo domowe tylko raz. W przypadku naruszenia tej zasady Kasyno.pl zastrzega sobie prawo do skonfiskowania wszystkich środków na koncie gracza, a nawet zamknięcia konta.

2.34 Vouchery aktywują przypisane do nich promocje w momencie wpisania kodu.

2.35 Szczegółowe informacje o działaniu voucherów dostępne są w Centrum informacji.

2.36 Kasyno.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia bonusów i Punktów Kasyno.pl! Z konta gracza, jeśli nie zalogował się on na nie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

2.37 Kasyno.pl zastrzega sobie prawo do wycofania bonusu i wszystkich zdobytych dzięki niemu wygranych w sytuacji, w której doszło do złamania regulaminu. Dodatkowo może zatrzymać również pozostałe środki dostępne na koncie gracza na poczet pokrycia strat wynikających ze złamania regulaminu.

2.38 Wszystkie bonusy, oferty oraz promocje posiadają wymóg obrotu. Jeśli nie jest sprecyzowane inaczej w warunkach/regulaminie promocji wymagany jest jednokrotny obrót kwotą zdeponowaną plus kwotą bonusu. W przypadku jakichkolwiek różnić pomiędzy tym punktem regulaminu a warunkami/regulaminem promocji zastosowanie mają te ostatnie.

2.39 Maksymalna kwota wypłaty dla każdego gracza po wygranych, które pochodzą z bonusów dla nowych graczy oraz darmowych spinów nie wymagających depozytu, to €100, lub jej odpowiednik w innej walucie. Każda kwota powyżej €100 będzie usunięta z konta gracza, w momencie zlecenia wypłaty środków.

2.40 Kasyno.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania stawki, która została podniesiona, kiedy zakład, który został postawiony za bonusowe pieniądze jest wypłacony,unieważniony lub wyzerowany.

2.41 W przypadku niejasności warunków bonusu w różnych wersjach językowych, nadrzędne znaczenie ma wersja angielska i znajdujące się w niej zapisy.

2.43 Jeżeli środki do gry na Twoim koncie w Kasyno.pl pochodzą z bonusu albo jesteś właśnie w trakcie korzystania z promocji, w której znajduje się bonus, nie możesz grać na następujących grach: Aliens, Robin Hood, Giant Panda, Untamed Crowned Eagle, The Wishmaster. Kasyno.pl rezerwuje sobie prawo do usunięcia dowolnego bonusu z Twojego konta, a także zamknięcia Twojego konta, jeżeli postawisz pieniądze i zagrasz na jednej z wyżej wymienionych gier, mając na koncie bonusową gotówkę. Wiecej informacji można uzyskać kontaktując się z Dzialem Wsparcia.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GRACZA
3.1 Aby przeciwdziałać potencjalnemu uzależnieniu od hazardu gracz ma możliwość nałożenia na swoje konto limitów dotyczących zakładów i depozytów, obrotu.

3.2 Gracz może zamknąć konto wysyłając taką prośbę do Działu Wsparcia. Dział Wsparcia przeprowadzi procedurę zamknięcia konta gracza.

4. OBSŁUGA KLIENTA I SKARGI

4.1 Dzial Wsparcia odpowiada za pomoc dla klientów strony Kasyno.pl. Pomoc świadczona jest wobec wszystkich problemów zgłoszonych do Działu Wsparcia poprzez podane aktualnie na stronie metody kontaktu. Korespondencje prosze kierować na adres: support(at)kasyno.pl oraz pomoc(at)kasyno.pl. Wszystkie zgloszenia muszą zawierać dane konieczne do poprawnego zidentyfikowania gracza oraz szczególowy opis problemu. W pierwszej instancji, Starszy Specjalista Ds. Obsługi Klienta Kasyno.pl zbada zgłoszenie klienta, razem z odpowiednim personelem, lub przedstawicielem 3 strony, jeżeli sytuacja tego wymaga. Gracz otrzyma odpowiedź od Kasyno.pl w czasie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia oficjalnej skagi.

- Jeżeli Klient nie będzie zadowolony z wyników postępowania, do rozmów może zostać zaangażowany Kierownik Działu Obsługi Klienta, który ma 7 dni roboczych na udzielenie finalnej odpowiedzi.

- Jeżeli po tym postępowaniu Klient nadal nie będzie zadowolony z wyników postępowania, ma on szansę zgłosić skargę do opowiednich organów.

Dla Net Ent Casino, Microgaming Casino, Evolution Live Casino, Yggdrasil Casino, Play’n Go Casino oraz Betsoft Casino bedzie to Malta Gaming Authority (MGA) pod adresem e-mail support.mga(at)mga.org.mt. lub telefonem nr +356 2546 9000"

Casino (GAMES OS), Playtech, NolimitCity Casino: sales(at)e-commercepark.com

Dla WMS Casino: Alderney Gambling Control Comission (AGCC) przez następujący formularz.

4.2 W przypadku rozbieżności w wyniku gry pomiędzy serwerem Kasyno.pl a komputerem gracza, wiążące są dane pochodzące z serwera Kasyno.pl.

4.3 Niedozwolone jest wysłanie Działowi Wsparcia spamu, stosowania gróźb oraz przemocy a także braku szacunku. Za brak szacunku uznaje się również używanie wulgaryzmów w kontakcie z Agentem.

4.4 Kasyno.pl ma prawo zawiesić lub zamknąć konto gracza, który nie będzie stosował się do punktu 4.3.

5. WYŁĄCZENIE LUB ZAWIESZENIE KONTA
5.1 Kasyno.pl zastrzega sobie możliwość zamknięcia konta gracza lub wstrzymania określonych usług z efektem natychmiastowym w sytuacji, w której dochodzi do złamania obowiązujących Zasad i Warunków Użytkowania. Od momentu zamknięcia konta gracz nie może dłużej korzystać z serwisów i strony Kasyno.pl. Jakiekolwiek wygrane uzyskane po złamaniu regulaminu zostaną skonfiskowane.

5.2 Zrzekasz się jakichkolwiek roszczeń prawnych lub finansowych przeciw Kasyno.pl oraz jej pracownikom, współpracownikom, dostawcom i kontraktorom od jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej i finansowej wynikłej ze złamania przez Ciebie Regulaminu I Warunków Użytkowania.

5.3 Kasyno.pl zastrzega sobie prawo do nałożenia opłaty na nieaktywne konto o wysokości 25 PLN. Niekatywne konto gracza, to takie, na którym znajdują się prawdziwe pieniądze, a na którym nie zanotowano żadnej aktywności przez okres 12 miesięcy. Pierwsza opłata zostanie naniesiona po 12 miesiącach nieaktywności, a kolejne będą naliczane każdego miesiąca tak długo, aż stan konta gracza wyniesie zero. Wszyscy zarejestrowanie gracze zostaną poimformowani co najmniej 30 dni przed pobraniem opłaty, że ich konto jest nieaktywne i z tego powodu zostanie obciążone opłatą. W takim wypadku, właściciele nieaktywnych kont mogą zareagować natychmiast logując się, albo wypłacając pieniądze w przeciągu 30 dni, bez żadnych dodatkowych opłat. Jeżeli Twoje konto uzyskało już status nieaktywnego, a Ty chcesz się na nim zalogować, Kasyno.pl bierze pod uwagę umorzenie opłaty, jeżeli uda Ci się przedstawić przekonywujące dowody na to, że nie gracz nie miał możliwości wcześniejszego zalogowania się na konto. Kasyno.pl zastrzega sobie prawo do zwiększenia opłaty za nieaktywne konto, zgodnie z wytycznymi MGA.

5.4 Jeżeli na koncie gracza znajdują się prawdziwe pieniądze, a gracz nie zalogował się na swoje konto przez okres 30 miesięcy, zostanie ono uznane za uśpione. Wszystkie środki z konta, oprócz pieniędzy bonusowych, zostaną przelane na konto gracza. Jeżeli Kasyno.pl nie uda się skontaktować z graczem, środki zostaną przekazane MGA.

5.5 Gracz, który dobrowolnie zamknął konto może zlecić jego ponowne otwarcie kontaktując się z Działem Wsparcia.

6. DANE OSOBOWE
6.1 Kasyno.pl jest zobowiązany do ochrony Twojej prywatności oraz danych osobowych i informacji finansowych. Należy jednak pamiętać, że Kasyno.pl podlega licencji, która określa możliwości przekazania tych danych licencjodawcy w sytuacjach szczególnych. W związku z tym dane osobowe oraz finansowe są przechowywane również w sytuacji zamknięcia konta gracza przez okres zgodny z wymogami licencji. Dział Wsparcia może mieć dostęp do tych danych w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi klienta.

6.2 Gracz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Kasyno.pl w celach operacyjnych oraz marketingowych. Jakiekolwiek inne wykorzystanie danych będzie wymagało zgody gracza.

6.3 Kasyno.pl zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych w sytuacjach, kiedy nakazuje tego obowiązujące prawo, wymagania licencyjne, bezpieczeństwo innych użytkowników bądź publiczne oraz do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy lub innej nielegalnej działalności.

6.4 Kasyno.pl może instalować pliki cookie na Twoim komputerze. Są one używane do oferowania jeszcze lepszych serwisów i gier. Pliki cookies nie są w żaden sposób wiązane z Twoimi danymi osobowymi. Strona Kasyno.pl nie może działać poprawnie z wyłączonymi plikami cookie..

7. LOKALNE PRAWA I REGULACJE
7.1 Jest wyłączną odpowiedzialnością gracza sprawdzenie wszystkich praw obowiązujących na terytorium jego przebywania związanych z możliwością korzystania z gier i serwisu Kasyno.pl. Korzystasz ze strony z własnej inicjatywy I odpowiadasz za znajomość związanej z tym sytuacji prawnej. Kasyno.pl Nie gwarantuje w żadnym miejscu, że serwisy i materiały są legalne na Twoim terytorium. Kasyno.pl nie prowadzi również doradztwa prawnego z tym związanego.

7.2 W związku z istniejącymi przepisami Kasyno.pl nie dopuszcza możliwości zakładania kont przez rezydentów następujących krajów: Australia, Republika Czeska, USA (w tym terytoria zależnie), Francja (w tym terytoria zależnie), Turcja, Irlandia, Curacao oraz Hiszpania, Wegry, Rumunia, Chorwacja oraz Portugalia. Kasyno.pl zastrzega sobie prawo do zamknięcia kont graczy pochodzących z tych terytoriów w każdej chwili.

7.3 Ze względów prawnych Kasyno.pl nie może oferować określonych funkcjonalności rezydentom specyficznych krajów:

 • Games OS Casino niedostepne jest dla rezydentów Czech, Izraela, Hong Kongu, Cypru, Wloch, Wielkiej Brytanii oraz Belgii.

 • Kasyno Microgaming jest niedostepne dla rezydentów Singapuru, Poludniowej Afryki, Dani, Włoch oraz Belgii. Gra 'Snake Slot' jest niedostepna dla rezydentów Izraela. Gry Microgaming "River of Riches", "Dragon's Myth", "Forsaken Kingdon", "Legend of Olympus", "Penguin Splash" oraz "Scary Friends", “Classic 243” są niedostępne dla rezydentów Australii

 • Gry NetEnt: 'Scarface' oraz 'Frankenstein' są oferowane tylko dla graczy przebywających w następujących krajach: Albania, Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Islandia, Liechtenstein, Mołdawia, Monako, Norwegia, Rosja, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Ukraina, Macedonia, Austria, Cypr, Czechy, Finlandia, Niemcy, Grecja, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwecja i Wielka Brytania.
 • Gry NetEnt "Hall of Gods", "Arabian Nights" oraz "Mega Fortune" są niedostępne dla graczy z Australii, Azerbejdżanu, Chin, Dani, Indii, Izreala, Włoch, Japoni, Malezji, Kataru, Rosji, Hiszpani, Tajlandii, Tunezji, Turcji, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Ukrainy.
 • Gry NetEnt nie są dostępne dla graczy przebywających w Afganistanie, Albanii, Algierii, Angoli, Belgii, Bułgarii, Kanady, Kambodży, Danii, Ekwadoru, Estonii, Gujany, Hongkong, Indonezja, Iran, Irak, Izrael, Włochy, Kuwejt, Laos, Meksyk, Myanmar, Namibia, Nikaragua, Korea Północna, Pakistan, Panama, Papua Nowa Gwinea, Filipiny, Singapur, Korea Południowa, Sudan, Syria, Tajwan, Uganda, Jemen i Zimbabwe.
 • Gry Evolution Live Casino są niedostępne dla graczy z Boliwii, Mayanmar, Kuby, Cypru, Etiopii, Izraela, Kenii, Łotwy, Sri Lanki i Syrii.

 • Gry Playtech Casino nie są dostępne dla graczy z Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Estonii, Hong Kongu, Izraeala i Włoch.

 • NolimitCity jest niedostepny sa dla rezydentów Afganistanu, Belgii, Danii, Egiptu,Eritrea, Estonii, Greenland, Guam, Watykanu, Iraku, Iranu, Kuwejtu, Malezji, Wysp Marshalla, terytorium palestyńskiego, Puerto Rico, Qatar, Singapuru, Południowej Afryki, Wielkiej Brytanii, Jemenu, Zimbabwe.

 • Gry NolimitCity Casino są niedostępne dla graczy z Wielkiej Brytanii.

 • Betsoft Casino jest niedostepny sa dla rezydentów Wielkiej Brytanii.

 • Gry Relax Casino są niedostępne dla graczy z Kuby, Danii, Hong Kongu, Indii, Iraku, Iranu, Libii, Birmy, Makau, Korea, Mariany Północnej, Nigerii, Sudanu oraz Zimbabwe.

 • Gry WMS Casino nie są dostępne w Afganistanie, Antigua i Barbudzie, Australii, Belgii, Kanadzie, Chinach, na Kubie, w Indonezji, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Libii, Malezji, terytorium palestyńskim, Polscie, Rosji, Sudanie, Szwajcarii oraz w Syrii.

 • Gry Yggdrasil nie są dostępne dla graczy przebywających w Afganistanie, Belgia, Dania, Egipt, Erytrea, Estonia, Grenlandia, Guam, Stolica Apostolska (Watykan), Iran, Irak, Kuwejt, Malezja, Wyspy Marshalla, Okupowanym Terytorium Palestyńskim, Puerto Rico, Katar, Singapur, Republika Południowej Afryki, Jemen, Zimbabwe. "

  W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się z Działem Wsparcia.

  8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  8.1 Wszystkie wykorzystane na stronie grafiki oraz ich element są własnością lub licencją Kasyno.pl. Wykorzystywanie jakichkolwiek fragmentów strony Kasyno.pl bez zezwolenia jest zabronione.

  8.2 Znaki handlowe, nazwa Kasyno.pl oraz inne symbole na stronie są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi. Zabrania się wykorzystywania ich bez pisemnej zgody.

  9. OGRANICZENIE I WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  9.1 W zakresie dozwolonym przez prawo, Kasyno.pl i żaden z jego partnerów nie weźmie na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania ze strony i serwisów Kasyno.pl. W żadnym wypadku odpowiedzialność finansowa Kasyno.pl nie może przekroczyć łącznej sumy netto pieniędzy wpłaconych przez Ciebie na Kasyno.pl.

  9.2 Kasyno.pl nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności serwisów ani strony. Dołoży jednak wszelkich starań, aby były one w najlepszej możliwej jakości.

  9.3 Kasyno.pl rezerwuje prawo do zmian treści strony w dowolnym momencie bez konieczności powiadamiania podmiotów i nie będzie ponosił odpowiedzialności za takie zmiany. Kasyno.pl może zablokować bądź ograniczyć dostęp do wybranych sekcji strony bez podania przyczyny.

  10. ŹLE ROZEGRANE, PRZERWANE I ANULOWANE GRY
  10.1 W przypadku błędów gier leżących po stronie Kasyno.pl wpływających na wynik gry wszystkie wniesione zakłady zostaną anulowane a gracze otrzymają zwrot pieniędzy.

  10.2 W przypadku podejrzeń o łamanie regulaminu gier, Kasyno.pl ma prawo anulować taka grę. Konta podejrzanych graczy zostaną zablokowane do wyjaśnienia sytuacji. Wszyscy pozostali gracze otrzymają zwrot wniesionych zakładów. Działania takie mogą być zgłoszone odpowiednim władzom. Kasyno.pl zastrzega również prawo do natychmiastowego wyłączenia gry w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości technicznych. Wniesione zakłady zostaną wtedy zwrócone.

  10.3 W przypadku, gdy Kasyno.pl stwierdzi, że gracz dopuści się oszustwa lub próby oszustwa polegającej na, ale nielimitowanej do, manipulowaniu wynikiem gry, chip dumping, próbą nielegalnego transferu pieniędzy lub prania brudnych pieniędzy, celowego oczerniania firmy Kasyno.pl 's w mediach i Internecie, Kasyno.pl zastrzega sobie prawo do ujawnienia wszystkich szczegółów Twojej nielegalnej działalności na Kasyno.pl. Ponadto Kasyno.pl zastrzega sobie prawo do zamknięcia Twojego konta we wszystkich serwisach należących do Kasyno.pl.

  11 . WSPARCIE PRZEZ CZAT

  11.1 Czat z Działem Wsparcia został udostępniony wyłącznie w celu komunikowania się z Działem Wsparcia w czasie rzeczywistym w celu rozwiązywania problemów technicznych oraz tematów związanych z pracą Kasyna.

  11.2 Zgadzasz się korzystać z serwisów i strony Kasyno.pl zgodnie z poniższym kodem postępowania:
  Nie będziesz na czacie Kasyno.pl posługiwał się określeniami obrażającymi innych, zniesławiającymi, rasistowskimi, seksistowskimi, pomawiał osoby trzecie oraz innymi niedozwolonymi w myśl prawa działaniami; Nie będziesz obrażał ani groził naszym Agentom w jakikolwiek sposób;
  Nie będziesz wysyłał materiałów, które w rozumieniu prawa są uznawane za nielegalne;
  Nie będziesz prowadził działań mających na celu pozyskanie funduszy dla Ciebie lub osób trzecich.
  Nie będziesz wykorzystywał serwisu czat Kasyno.pl do rozprowadzania lub promocji wirusów i szkodliwego oprogramowania.
  Nie wolno umieszczać publicznie swoich wiadomości kontaktowych.


  11.3 Jesteś odpowiedzialny osobowo za wszystko, co wyślesz za pośrednictwem Kasyno Czat. Kasyno.pl nie bierze odpowiedzialności za treść wiadomości publikowanych na czacie.

  11.4 Kasyno.pl rezerwuje prawo do monitorowania Twojej aktywności na czacie w celu zapewnienia poszanowania dla powyższych zasad.

  11.5 Kasyno.pl rezerwuje prawo do zablokowania dostępu do czatu bez podania przyczyny na czas nieokreślony. W przypadku złamania obowiązujących przepisów prawa Kasyno.pl może zgłosić sprawę odpowiednim władzom.

  12. KASYNO
  12.1 Kasyno.pl wykorzystuje oprogramowanie kasynowe firm Net-Ent, Microgaming, Games OS, Playtech, Play’n Go, Evolution, Yggdrasil, NolimitCity, Betsoft, Thunderkick, Relax, WMS oraz NYX.

  12.2 W kasynie Kasyno.pl możesz wybrać grę na prawdziwe bądź wirtualne pieniądze. Zalecamy rozpoczęcie gry od wirtualnych pieniędzy i przejście na prawdziwe w momencie oswojenia się z oprogramowaniem.

  12.3 Wirtualne pieniądze nie posiadają żadnej wymiernej wartości i przechowywane są w oddzielnym portfelu. Wirtualne pieniądze wykorzystywane są wyłącznie do gry na specjalnie przeznaczonych do tego stolach i nie mogą być wymienione na prawdziwe pieniądze, wypłacone ani w żaden inny sposób wykorzystane. Niemożliwe jest również przelewanie ich pomiędzy kontami graczy.

  12.4 Szczegółowe informacje o grach dostępne są w sekcji kasyno na stronie Kasyno.pl.

  13. PUNKTY KASYNO.PL ORAZ SKLEP KASYNO.PL
  13.1 Kasyno.pl rezerwuje sobie prawo do zmiany zasad i warunków program lojalnościowego “Punkty Kasyno.pl” w każdej chwili. Zmiany mogą obejmować między innymi sposób naliczania punktów, wartość punktów, możliwości wykorzystania punktów i inne.

  13.2 Punkty Kasyno.pl zostały wprowadzone, aby dodatkowo nagrodzić klientów Kasyno.pl za aktywność i korzystanie ze strony Kasyno.pl. Wszystkie punkty wygenerowane w złej wierze, lub z wykorzystaniem luk umożliwiających zdobywanie ich bez używania środków finansowych w sposób wskazujący na działanie celowe i powtarzalne mogą zostać usunięte z konta gracza.
  13.3 Punkty Kasyno.pl można zdobywać na wiele sposobów. Są one opisane na stronach poświęconych programowi lojalnościowemu. Wszystkie szczegóły są również zawsze dostępne u pracowników Działu Wsparcia.

  13.4 Większość generowanych punktów jest gotowa do natychmiastowego wykorzystania. W określonych przypadkach i promocjach punkty są dodawane do konta gracza raz dziennie.

  13.5 Punkty Kasyno.pl nie mogą być przekazywane pomiędzy graczami.

  13.6 Ze względów praktycznych wszystkie punkty są zawsze zaokrąglane do najbliższej wartości po przecinku.

  13.7 Punkty można wykorzystać jedynie w Sklepie Kasyno.pl. Kasyno.pl zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie sklepu oraz personalizowania oferty dla poszczególnych graczy. Wszystkie towary w sklepie mają przypisaną wartość, która musi zostać uiszczona w Punktach Gracza. Kasyno.pl rezerwuje prawo do anulowania każdego zamówienia I zwrotu wykorzystanych punktów na konto gracza jeżeli to będzie możliwe.

  13.8 Jeżeli gracz nie wygeneruje żadnych nowych punktów w przeciągu 9 miesięcy, wszystkie jego zgormadzone na koncie punkty przeterminują się i zostaną usunięte.

  13.9 Do wysyłki produktów ze sklepu Kasyno.pl konieczne jest podanie prawidłowych danych. Kasyno.pl nie odpowiada za produkty, które nie dotarły z winy podania złego adresu przez gracza.

  13.10 Loterie punktowe zawsze dotyczą nagród finansowych. Gracz może kupić tyle biletów ile chce. Gracz może wygrać wielokrotnie w jednej loterii. Zwycięzcy są losowani.

  13.11 Kasyno.pl rezerwuje sobie prawo do przyznania nagrody zbliżonej do ogłaszanej w sytuacji, kiedy nie z winy Kasyno.pl niemożliwe jest zapewnienie nagrody ogłaszanej. Kasyno.pl może wymienić nagrodę na równowartość w gotówce. Przekazywanie wygranych innym graczom jest niedozwolone.

  13.12 Nagrody dostępne na stronie sklepu Kasyno.pl podlegają zasadom niniejszego regulaminu.

  13.13 Zwycięzcy loterii zgadzają się partycypować w działaniach promocyjnych Kasyno.pl oraz publikacji ich imienia, zdjęcia oraz miejsca zamieszkania a także udzielenia wywiadu dla Kasyno.pl.

  13.14 Kasyno.pl rezerwuje prawo do zawieszenia/anulowania/zmiany każdej oferty w części lub całości bez podania przyczyn. Wszyscy gracze chcący kontynuować udział w promocji będą musieli potwierdzić nowe zasady.

  13.15 Kasyno.pl nie bierze odpowiedzialności za żadne straty materialne lub uszczerbki na zdrowiu wynikłe z korzystania z nagród przyznanych przez Kasyno.pl.

  13.16 Kasyno.pl dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się ze zwycięzcami w przeciągu 30 dni od zakończenia loterii lub promocji. Termin ten może zostać skrócony, jeżeli wynika tak z opisu promocji lub natury nagrody. Kasyno.pl skontaktuje się ze zwycięzcami za pomocą telefonu, SMS, e-mail lub tradycyjnej poczty zgodnie z danymi podanymi podczas rejestracji. Jeżeli z winy gracza nie doszło do potwierdzenia nagrody w ciągu 30 dni Kasyno.pl może według własnego uznania anulować nagrodę lub przekazać ją alternatywnemu graczowi.

  13.17 Kasyno.pl rezerwuje prawo do wstrzymania wysyłki nagrody do czasu, kiedy zostanie potwierdzona tożsamość I wiek zwycięzcy. W przypadku nie zapewnienia odpowiednich dokumentów zwycięzca może zostać zdyskwalifikowany.

  13.18 W przypadku oszustwa, nadużycia lub błędu wpływającego bezpośrednio na wynik loterii lub promocji, Kasyno.pl zastrzega prawo do zawieszenia lub anulowania loterii lub promocji; zmiany zasad lub dyskwalifikacji wybranych graczy.

  13.19 Wszelkie dotacje na cele charytatywne zlecone przez gracza, będą wykonane w jego imieniu przez Kasyno.pl, który dołoży wszelkich starań, aby zostały one wykonane poprawnie wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami od beneficjenta.

  13.20 Wszystkie powstałe zobowiązania podatkowe są wyłączną odpowiedzialnością gracza.

  14. ODPOWIEDZIALNA GRA
  14.1 Kasyno.pl chce, aby wszyscy gracze czerpali przyjemność z gry na naszej stronie. Właśnie, dlatego prosimy o odpowiedzialną i rozważną grę. Wszystkie oferowane przez nas gry i serwisy to przede wszystkim świetna zabawa, jednak używane w nadmiarze jak wszystko inne mogą doprowadzić do powstania niebezpiecznych uzależnień. Dokładamy wszelkich starań, aby skutecznie identyfikować zagrożone osoby i pomagać im przez cały czas. Aby dodatkowo zwiększyć poziom ochrony naszych graczy wprowadziliśmy szereg rozwiązań mających pomóc w odpowiedzialnej grze.

  14.2 Limit transakcji: Kasyno.pl oferuje narzedzie, która pomaga kontrolowac Twoją grę. Gracz moze okreslić limity na podstawie (1)kwoty, która wydaje (depozyty netto=depozyty-wypłaty); (2)kwoty, którą wpłaca (suma wszystkich depozytów) oraz (3) kwotę, którą gracz obrócił (suma ze wszystkich gier) w danym okresie czasu, jak dzień, tydzień lub miesiąc.Limit, o który gracz aplikuje zostanie nałożony natychmiastowo, jeżeli jest to pierwszy limit, albo poprzedni limit był niższy. Jeżeli kwota limitu została zwiększona lub limit został zlikwidowany, nowe ustawienia staną się aktywne po 7 dniach. Dodatkowe informacje znajduja sie w dziale dotyczacym Limitów Konta, w sekcji "Ustawienia Konta".

  14.3 Samowykluczenie: Każdy gracz może zdecydować się na dobrowolną przerwę od gry i zamknąć swoje konto na określony czas kontaktując się z Działem Wsparcia. Dostępny jest okres 1, 3, 7 dni lub 1, 3, 6 miesięcy.
  Dział Wsparcia udzieli wszystkich niezbędnych informacji jak tego dokonać. W dziale dotyczącym odpowiedzialnej gry na stronie Kasyno.pl znajduje się również lista organizacji udzielających pomocy osobom uzależnionym. Should you choose to self-exclude from this site, we will take all reasonable steps to close all accounts on other websites operated by Co-Gaming Limited, identified as belonging to you. We will not consider the self-exclusion period as having commenced until it has been fully implemented and communicated to you. Please note that this process takes a reasonable working period to implement. If after this you find that you can still access any of Co-Gaming Limited sites, it is your responsibility to contact us immediately to inform us. Failing this, we will not be held liable to you or any third party if you are able to continue to gamble via any of the Co-Gaming websites. It is your responsibility to contact our Customer Support Team to ensure that all of your accounts with other websites operated by Co-Gaming Limited are closed. You shall not be permitted to open or use a new account with any other site operated by Co-Gaming Limited while being self-excluded.

  14.4 Bezpieczna Gra: Kasyno.pl oferuje automatyczne oprogramowanie bezpiecznej gry pozwalające śledzić czas gry oraz wszytskie wygrane i przegrane.

  15. WARUNKI GWARANCJI
  15.1 Gracz korzysta z serwisów i usług na własne ryzyko. Serwisy są dostarczane w zakresie, na który pozwala na to obowiązujące prawo. Kasyno.pl, jego zarząd, pracownicy, właściciele, współpracownicy, kontraktorzy, licencjobiorcy oraz agenci, jednomyślnie zrzekają się reprezentowania i udzielania jakichkolwiek gwarancji odnoszących się do serwisów i stron Kasyno.pl oraz wszelkich materiałów i usług pojawiających się w kontekście korzystania z tych serwisów!

  Kasyno.pl nie gwarantuje, że:
  Serwis spełni oczekiwania gracza
  Serwis będzie działał w sposób nieprzerwany I pozbawiony błędów
  Serwery I oprogramowanie Kasyno.pl jest pozbawione wirusów przez cały czas
  Nie wystąpią błędy w oprogramowaniu.

  Stosowane przez Kasyno.pl mechanizmy bezpieczeństwa mają swoje nieuniknione ograniczenia, dlatego oświadczasz, że zdajesz sobie sprawę z możliwości otrzymania uszkodzonych bądź niesprawnych danych i korzystasz z serwisu na własną odpowiedzialność.

  Wszystkie oświadczenia znajdujące się w tym dokumencie są jego nieodłączną częścią.

  W przypadku, kiedy prawo danego terytorium nie zezwala na takie wykluczenia nie będą one stosowane.

  16. OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  16.1 W maksymalny dozwolony przez prawo sposób Kasyno.pl, jego zarząd, pracownicy, właściciele, współpracownicy, kontraktorzy, licencjobiorcy oraz agenci, nie będą odpowiedzialni za żadne szkody oraz zobowiązania wynikłe z:

  Twojego korzystania lub niemożności korzystania z serwisu
  Danych, ofert oraz nagród otrzymanych za pośrednictwem serwisu;
  Informacji zawartych na stronach
  Błędów oprogramowania oraz sprzętu, utraty plików, połączenia, wirusów oraz działania sił i osób trzecich. ;
  Działań podjętych przez osoby trzecie współpracujące z Kasyno.pl
  Jakichkolwiek innych wynikłych z działania serwisu.

  Jeżeli nie zgadzasz się z postanowieniami niniejszego regulaminu nie możesz korzystać z naszego serwisu.

  Odpowiedzialność finansowa Kasyno.pl może wynosić maksymalnie Euro 50.00.

  16.2 Kasyno.pl nie odpowiada za przerwy w transmisji lub utratę danych podczas korzystania z serwisu włączając:
  Awarie sieci, systemów oraz braki w zasilaniu
  Uszkodzenia związane z działaniem wirusów, uszkodzeniem danych
  Pozostałe zdarzenia, które w negatywny sposób mogą wpłynąć na Twój komputer.

  17. SIŁA WYŻSZA
  17.1 Kasyno.pl nie bierze na siebie odpowiedzialności za problemy, szkody i straty wynikłe z działania sił wyższych.

  19. ZASTOSOWANIE REGULAMINU I WARUNKÓW UŻYTKOWANIA
  19.1 Powyższy regulamin w pełni definiuje stan prawny pomiędzy graczem a Kasyno.pl I nadpisuje wszystkie poprzednie regulaminy i umowy. W przypadku rozbieżności w tłumaczeniu wiążąca jest angielska wersja językowa tego dokumentu. Wersja w języku polskim została zamieszczona jedynie w celach referencyjnych.

  20. SPORY PRAWNE
  20.1 Zgadzając się na niniejszy regulamin wyrażasz również zgodę, aby wszystkie spory prawne były rozstrzygane przez sąd na Malcie I w ich ekskluzywnej jurysdykcji.

Regulamin i warunki użytkowania

Na tej stronie gramy w otwarte karty - przeczytaj ten regulami, jeśli chcesz poznać lepiej zasady, którymi kierujemy się w naszym serwisie.

www.kasyno.pl jest własnością Co-Gaming Limited spółki zarejestrowanej na terenie Unii Europejskiej na Malcie. Numer rejestracyjny C47444 z biurem znajdującym się w Forth Mansions, Ground Floor & 1st Floor, Ta’ Xbiex Sea Front, Ta’ Xbiex, XBX 1027, Malta. Co-Gaming Limited jest właścicielem licencji MGA/CL1/619/2009; MGA/CL1/773/2011; MGA/CL1/964/2014; MGA/CL1/877/2013; MGA/CL1/1058/2014; MGA/CL1/1057/2014; MGA/CL1/1094/2015; MGA/CL1/1095/2015 oraz MGA/CL1/1310/2017 wydanej przez Malta Gaming Authority (MGA), w imieniu rządu Malty. Dowiedz się więcej o MGA na www.mga.org.mt. Game OS Casino, Playtech Casino i NolimitCity Casino są regulowane przez rząd Curacao. Hazard może być uzależniający. Graj odpowiedzialnie.

Wczytywanie...